Provectas

Personal training
Nijmegen

Voel je binnen drie maanden weer fit en energiek door een bewezen formule.
Wij zorgen dat je er nog plezier aan beleeft ook.

Vitaliteitsbeleid

Zorg voor duurzame verbetering van vitaliteit met een toekomstbestendig vitaliteitsbeleid.

Integrale aanpak zorgt voor optimaal resultaat. Consultancy is de verbindende schakel om aan de slag te gaan met vitaliteit. Want alleen met de juiste visie in je vitaliteitsbeleid en de juiste interventies, is een organisatie toekomstbestendig. Wij bieden een integrale aanpak die inzicht geeft in het succes. Tevens monitoren wij de aanpak zodat we deze telkens verder kunnen optimaliseren.

Van inzicht naar impact.
Wij geloven er niet in om alleen in te zetten op het verkrijgen van inzicht in vitaliteit. Pas wanneer je dit inzicht gebruikt om gericht aan de slag te gaan met vitaliteit, zorg je voor impact. Door de vitaliteit van medewerkers in kaart te brengen, de juiste interventies in te zetten en te meten of deze interventies het gewenste effect hebben, creëren we een continue verbetercyclus. Deze werkwijze hanteren wij ook voor onze dienstverlening Consultancy.

Vitaliteitsbeleid op maat
Mensen moeten steeds langer doorwerken, productomgevingen worden geautomatiseerd en de werkdruk en de werkstress onder medewerkers nemen toe. Dit heeft een grote impact op hun vitaliteit. Als organisatie moet je hierin je rol pakken, maar hoe doe je dat op de juiste manier? En hoe kunnen medewerkers hierin de eigen regie nemen? Met consultancy helpen wij jou antwoord te geven op deze vragen. Samen ontwikkelen we een maatwerk aanpak om vitaliteit duurzaam te borgen. Vervolgens ondersteunen wij door bijvoorbeeld het ontwikkelen of optimaliseren van het vitaliteitsbeleid. Ook zorgen we met de implementatie dat vitaliteit organisatiebreed gedragen wordt. Zo realiseren we een duurzaam resultaat.

Jouw succes is ons succes
Naast expertise bieden we met consultancy een kritische noot. Als bevlogen sparringpartner voelen wij ons sterk betrokken bij jouw uitdagingen. Jouw succes is ons succes. Daarom schromen wij niet om issues ter discussie te stellen als we zien én weten dat er concrete kansen liggen om de vitaliteit te verbeteren. We doen dit onder andere via onze data-driven aanpak. Dit kan met data vanuit bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek, maar ook met data die jij gewoon al op de plank hebt liggen.

Stap 1 – verkrijgen van inzicht.
Voordat we starten met de opdracht verkrijgen we eerst inzicht op verschillende niveaus van je organisatie. Wanneer we een goed beeld hebben van de uitdagingen en successen op het gebied van vitaliteit binnen jouw organisatie, zijn wij in staat om het beste maatwerk advies te geven.

Gesprekken binnen de organisatie.
Om te achterhalen wat er speelt binnen je organisatie voeren we gesprekken met leidinggevenden en werknemers. Dit doen we om de sfeer te proeven en om de situatie en omgeving goed in kaart te brengen.

Documentatie van de organisatie.
Waar wil je als bedrijf naartoe? Wat is de stip op de horizon? En welke doelstellingen horen daarbij? Om je goed te adviseren hebben wij inzicht nodig in documentatie die antwoord geeft op deze vragen.

Verdieping inzichten.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de gesprekken met leidinggevenden en werknemers voeren we een inzetbaarheidscheck uit. Deze geeft verdieping op de punten die in de eerder gevoerde gesprekken naar voren zijn gekomen.

Stap 2 – ga voor impact.
Nu we alles goed in kaart hebben gebracht gaan we aan de slag met een vitaliteitsbeleid. Door het verkregen inzicht zijn we in staat om een beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de gehele organisatie.

Bespreken van resultaten

Na afloop van de fase ‘inzicht verkrijgen’ bespreken we onze bevindingen met de organisatie. Door in gesprek te gaan wakkeren we het vlammetje aan, zodat de organisatie enthousiast en gemotiveerd raakt om met concrete acties aan de slag te gaan. Want pas dan realiseren we samen duurzaam resultaat.

Tijd voor concrete actie

Nu binnen de organisatie de neuzen dezelfde kant op staan, zetten we de resultaten van de meting om in concrete adviezen en gaan we over tot concrete actie.Zo kunnen werknemers daadwerkelijk aan de slag kunnen met het verbeteren van hun vitaliteit. Dit doen we op twee niveaus.

  • Welke concrete interventies dragen bij aan het verbeteren van de vitaliteit van werknemers?
  • Hoe integreren we deze interventies op een manier die past bij de strategie van de organisatie?

We ondernemen actie door interventies in te zetten op de voor jouw organisatie benodigde onderdelen van vitaliteit: motivatie, energie en/of veerkracht. In het ideale geval zijn deze interventies gebaseerd op risicoprofielen. Dit heeft een bewezen effectieve impact op de vitaliteit en kan de verzuimdagen van de ‘hoog risicogroep’ sterk verminderen. Voorbeelden van interventies zijn:

  • Vitaliteitscoaching
  • Vitaal leiderschap
  • Vitaliteitstrainingen

Borgen van vitaliteitsbeleid

Nu we actief aan de slag zijn met het verbeteren van de vitaliteit van werknemers en organisatie, is het noodzakelijk dat de organisatie doorgaat met het uitvoeren van het opgestelde vitaliteitsbeleid. Wij houden vinger aan de pols, zodat acties die worden ingezet altijd binnen de grote lijn van het opgestelde beleid passen. Daarnaast monitoren we hoe de huidige interventies presteren. Leveren ze het gewenste resultaat? Dit onderzoeken wij door het uitvoeren van kort-cyclische metingen.